וַן

וַן

גניחותּ-צער מתּוךּ מחלה או חולשה כּלליתּ. בִּיוִן, נוהם וגונח.
מילון: