מַֹשַן

מַֹשַן

מסננתּ, כּבּרה לכּבירתּ תּבּואותּ. בִישַנוִן, מסנן. כּובר-תּבואה.
מילון: