מִֹשַאדִּי

מִֹשַאדִּי

מלווה. אדּם שמקצועו ללוותּ בּני-אדּם, הנוסעים ממקום למקום. הוא שוכר אתּ החמורים ומסדּר אתּ המטען ומטפל בּכל ענייני המסע.
מילון: