בלוג יהדות חברה וקהילה

חודש כסלו מביא לפתחנו את חג האורים חג החנוכה. שורות אלה נכתבות ביום בו החליטה ממשלת ישראל לפרסם את הפרוטוקולים של ועדות החקירה, אשר הוקמו ודנו בנושא היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן. החלטה זו באה בעקבות מאבק עיקש ומתמיד של בני המשפחות אשר איבדו את יקיריהם בנסיבות עלומות. אנו מקווים כי ביצוע ההחלטה ופרסום העדויות, המסמכים והנתונים האחרים, יסייעו לשפוך אור על הפרשה שהיא פצע פעור בלב משפחות יוצאי תימן בישראל. מדינת ישראל מחויבת לעדת יהודי תימן, לאור העובדה שהמעשים נעשו לאחר קום המדינה ובסמוך לעליית יהודי תימן ארצה, ישר אל המעברות, האוהלים, התנאים הקשים וחבלי הקליטה רצופי המאבקים הרוחניים והגשמיים.האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן

בחג החנוכה, שנת תרמ"ה, 1884 חנכו עולי תימן אשר הגיעו לארץ ישראל בשנת 1881 את הבתים הראשונים בכפר השילוח (סילואן) לאחר ששהו בכוכים ובמערות, מספר שנים למן היום בו נאלצו לעזוב את ירושלים, אליה הגיעו לראשונה. השנה נגאל בית הכנסת בכפר השילוח אשר הוקם לפני 130 שנה ע"י עולי תימן, ומצווה עלינו לחדשו, לשוב ולהתפלל בו כמו בששים שנות התיישבות עולי תימן בכפר השילוח. (עד אשר נאלצו לעזוב בשל הפרעות וההתנכלויות של ערביי הארץ).

האגודה לטיפוח חברה ותרבות פועלת באופן עקבי ומתוך תחושת שליחות עמוקה, להביא לידיעת הציבור בארץ את האמת ההיסטורית  על מאורעות אלה ואחרים שהם חלק  מקורות חיי העדה. יש חשיבות לידיעת העבר, להפקת לקחים ולחיזוק הזיקה והמודעות למורשתנו.

ואם בעליה עסקינן, אנו חונכים בחג החנוכה מיזם היסטורי של תיעוד ייחודי ומקצועי של דמויות העולים ממחוזות שונים מתימן. הם יספרו את סיפור העלייה, ההתיישבות והקמת דור הגאולה.

הם יספרו ואנו נקשיב, נתעד, נצלם, נקליט וננציח באמצעות מערכת מחשב משוכללת ברחבי רשת האינטרנט.

המיזם הייחודי יעניק מלגות באדיבות הקרן על שם ברכה וחיים עמר ובשיתוף מפעל הפיס (מודים אנו להם מקרב לב על התרומה והשותפות) לסטודנטים אשר נענו לקול הקורא שיזמה האגודה והמכון לחקר יהודי תימן על שם עובדיה בן שלום.

סטודנטים אלה יעברו הכשרה מתאימה ויתעדו את אמותינו ואבותינו העולים מתימן, ברחבי הארץ.

אנו קוראים לידידינו הקוראים מאמר זה ורוצים להיות שותפים למפעל אדיר זה לתרום את חלקם.

ניתן לעשות זאת  באמצעות העברת שמות של קרובים ומכרים אותם ניתן לראיין, ולתעד את קורותיהם ואורח חייהם בתימן ובארץ ישראל.

האגודה מקיימת שבת "חיי שרה" בנתניה ומציינת את תרומתם של המתנדבות והמתנדבים למלחמות בין השנים 1908 ל1948 בעקבות הוצאת ספרו של ד"ר אמנון מעבי, "עלומים בקדמת הבימה" בסיוע האגודה. השבתות הבאות יתקיימו בירושלים, פרשת "ויחי" ובטבריה פרשת "בשלח- שבת שירה".

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus