בלוג יהדות חברה וקהילה

חגי תשרי מאחורינו ואנו בפתחו של חודש מרחשוון. אכן מרחשוון הוא שמו של החודש, השגור בפי יהודי תימן, ותרגומו מבבלית "החודש השמיני" לפי סדר החודשים במקרא, המתחיל בחודש הראשון הוא חודש ניסן. וקיימות גם אגדות עממיות שהתוספת "מר" ניתנה לחודש זה כי "מר" לו שאין בו חגים או "מר"- טיפת מים, שבו מתחילה שאילת הגשמים.

במאמר זה רוצה אני להעלות את השאלה של "צדק ספרותי". האם הייתה בתימן כתיבה רציפה של חיבורים, מאמרים, ספרים, פרשנויות, שירה ופיוט. אם כן, האם חכמי דורנו והארגונים השונים אשר קמו מאז החלה העלייה המחודשת מתימן הצליחו ב"חשיפת גנזי תימן?". אם לא- "על מי המלאכה לגמור?".

אביא דברים בשמו של הרב יחיא בן נתנאל אלשיך, אותו הכרתי בילדותי כאשר עליתי להתפלל בבית הכנסת של סבי, אבי אמי יחיא (זכריה) גרמה - "ענף החיים" בירושלים.

כותב הרב יחיא אלשיך בהקדמה לספר "חן טוב":

והנה רבים תמהים ושואלים למה אין הרבה חיבורים מחכמי תימן..... ובאמת היו הרבה מחכמי תימן שחברו ספרים אם בהלכות ואם בדרושים ואם בשירים ופיוטים אך משום שלא היה בית דפוס ליהודים בתימן ולא יכל המחבר להוציא את ספרו לאור, היה מצניע את החיבור אצלו... זקני תימן אומרים שיש עוד סיבה... והיא בזמן שאבותינו גלו למוזע, ידעו שעתידים הם לחזור ולכן לא לקחו את כל ספריהם וחבוריהם אלא השאירו הרבה מהם בבית הגניזה של בית הכנסת בצנעא והפקידו עליהם שומר גוי וכשחזרו ראו שהכל היה למאכולת אש... בדליקה הזו אבדו כל החיבורים ומרובם לא נשאר זכר. וכעת עדיין מוצאים לפעמים כתבי יד מחבורי חכמי תימן בספריות ובגניזות אשר עדיין לא יצאו לאור." (נכתב בשנת תש"ל).האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן

האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר הקימה מכון מחקר: המכון לחקר יהודי תימן ע"ש עובדיה בן שלום. המכון, בשיתוף מכון בן צבי, שם לו למטרה להוציא לאור מחקרים אשר עוסקים בהיבטים שונים של יהודי תימן ותרבותם. כמו כן הכריז המכון בראשותה של פרופסור בת ציון עראקי קלורמן ובתרומתה של משפחת בן שלום על מילגה של 15000 ₪ לחיבור או מחקר אשר ייבחרו ע"י ועדה אקדמית. המכון קיים גם קונגרס מחקר בינלאומי בחודש אלול תשע"ו אשר זכה להצלחה רבה והמשתתפים הביעו הערכה לארגון ולתכנים.

"צדק ספרותי" ייעשה אם המדינה, המשקיעה מאות מיליוני שקלים (בצדק) בספריה הלאומית החדשה תסכים להקצות חלק מזערי ממשאבים אלה לגילוי, רכישה ומימון מחקרים של חיבורים של יהודי תימן הפזורים בספריות וגנזים ברחבי העולם. עד כה מחקרים אלה נעשים באופן פרטי ע"י חוקרים ועמותות של יהודי תימן. כמו כן, טוב יעשו בניהם ובני בניהם של חכמי תימן אשר ברשותם כתבי יד, אם יעמידו כתבים אלה לרשות המחקר, הפרשנות וההוצאה לאור. זו תהיה ההנצחה החשובה ביותר לאבותיהם החכמים.

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus