בלוג יהדות חברה וקהילה

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה

קול קורא להגשת הצעות לכנס בנושא:
יהודי תימן: תהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים

הכנס הבינלאומי הראשון של המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה יתקיים במכון בן צבי בירושלים בתאריכים 4-5 בספטמבר 2016 (א'-ב' באלול תשע"ו).

ועדת ההיגוי של הכנס מזמינה חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש הצעות להרצאות של 20 דקות העוסקות במגוון היבטים של תמורות שהתחוללו בקרב יהודי תימן במרחבים גאוגרפיים שונים ובתקופות היסטוריות שונות.

תינתן העדפה להצעות שיציגו מחקר המדגיש ממד של השוואה בתהליכי השינוי החברתיים והתרבותיים (במרחב, או בזמן), בנושאים כגון: מנהגי תפילה, התפתחות הלשון, מבנה הקהילה, אופי הפעילות הקהילתית, יחסים עם קהילות שונות, יחסים עם רשויות המדינה, תרבות חומרית, שירה, מוסיקה, חיי המשפחה, מגדר, תעסוקה, תהליכי חילון ומודרניזציה

המעוניינים מוזמנים להגיש תקציר בן עד 300 מלים. על התקציר לכלול תאור קצר של התזה המרכזית, החידוש המחקרי והמתודולוגיה המחקרית. נא להוסיף שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא"ל.

את ההצעות יש לשלוח לכתובת: teman@ybz.org.il
מועד אחרון להגשת ההצעות: 15.2.2016

comments powered by Disqus