מַא

מַא

מים
שימושים ופתגמים: 

אָטִיל אַלְמַא 
אריק מים (קטנים)

הַבּ לִהּ מַא
תן לו מים

מָאיַתּ כֲּרַע 
מי הגשמים שנאספו מגשם שירד מן הגג (לאחר הגשם הראשון שניקה את הגג)
במים אלה משקים חולה, ובהם סגולה לריפוי כללי.

רַאח יָטִיל אַלְמַא 
הלך להטיל מימיו

מילון: