לַסַאנֵה

לַסַאנֵה

אריכותּ לשון. לַסִן, ארךּ-לשון ומרבּה להג בּענייני הבּריותּ.
מילון: