כַ'נְפסודֵּה

כַ'נְפסודֵּה

חיפושיתּ. כַ'נְפסודּ, חיפושיותּ.
מילון: