גָּאלַהּ

גָּאלַהּ

דְּרחָב. החלק הנפסד, מה שנותר לאחר ניפוי קמח או גרעינים כלשהם וכדומה
מילון: