טַחלַה

טַחלַה

משקע של עכירותּ בּקרקעיתּ הכּלי שבּו דּבר נוזל.
מילון: