בַּאבּ

בַּאבּ

דלת, פתח, שער
שימושים ופתגמים: 

אֲנַא עַאטִש לִש וְצַ´אמִי לְוַגְּהִש
אני צמא לך וכמה למראה פנייך

אִפְתַּח לַךּ בַּאבִּהּ
פתח לך את דלתו של ה´

בַּוַּאבּ
שוער

יַא מֲלִיחַתּ אַלָּאֹן דִּנִּי וְאִפְתֲּחִי לִי רַדַּתּ אַלְבַּאבּ
הוי יפת המראה אנא הציצי ופתחי בפני דלת סגורה
 
יִפְתַּח לַךּ אַלַּלהּ בַּאבִּהּ אַלְוֲסִיע
יפתח לך ה´ דלתותיו הרחבות
יתן לך ה´ שפע בכל

מִן כּוּעְלַתּ אַלְבַּאבּ
מפתח הדלת והחוצה
דברים אלה מופנים ומכוונים כלפי אדם אשר אינו רצוי

רַבִּי בַּא יִפְתַּח לִהּ בַּאבִּהּ
בורא עולם יפתח לו שעריו

תְּסַכַּר בַּאבּ, פֲ´תַּח אַלַּלהּ מְיַאתּ בַּאבּ
נסגרה דלת, פתח ה´ מאה דלתות
כאשר נחסם פתח לתקוה, בא ה´ ופותח במקומו פתחים חדשים לתקווה.

מילון: