בָּאבַּע

בָּאבַּע

נשיאת אדם על הגב
שימושים ופתגמים: 

בָּאבֲּעוּהּ
נשאו אותו על הגב

מילון: