אירועי האגודה

האגודה לטיפוח חברה ותרבות קיימה 3 ימי עיון באשקלון מיום חמישי עד מוצאי שבת בשלח - שבת שירה, ״ברב עם הדרת מלך״  השתתפו באירוע כ 250 חברים אשר העשירו והרחיבו את ידיעותיהם בנושאים המגוונים המופיעים בתוכנית. המרצים באו מקרב בכירי החוקרים של יהודי תימן העוסקים בנושאים שונים של תרבות יהודי תימן ומורשתם. אנו מברכים את עשרות החברים החדשים אשר הצטרפו לאגודה במעמד זה והביעו את שביעות רצונם ושמחתם על פעולות האגודה כפי שהוצגו להם ע״י ד״ר יגאל בן שלום, יו״ר האגודה

עמודים

Subscribe to אירועי האגודה