מאיר קורח

בפתח עלון האגודה לחודש אב תשע"ח פרסם ד"ר יגאל בן שלום יו"ר האגודה, המסור למסורת ולמורשת אבותינו, סקירה היסטורית קצרה המתייחסת לסיפור, שלפיו קילל עזרא הסופר את יהודי תימן על כך שלא נענו לקריאתו לעלות לארץ ישראל. בסיום הסקירה מותיר יגאל את השאלה "האם התקיימו לכאורה הקללות ההדדיות בין עזרא הסופר ליהודי תימן ?" למשפט הקורא.

בתמונה: המחבר מאיר קורח

הם באים מכל הארצות ומבין המשפחות המאמצות

Subscribe to מאיר קורח