צֻ'רץ

צֻ'רץ

שן טוחנתּ. בּהשאלה: קהיון שניים מחמתּ אכילתּ דּבּר חמוץ או בּוסר. צַ'רֻץ, מי ששיניו קהות. והיו נוהגים להסיר הקהיון על-ידּי לעיסתּ עלי מימש.
מילון: