קוזַאבּ

קוזַאבּ

או: קַוזַבֵּה, ראה קוחַאז.
מילון: