מַֹשוה

מַֹשוה

אינו. מַֹשו-מַלִיח, אינו-טוב. מַֹשּו-הוה, אינו הוא. מַֹשּו-הַאדֵ׳י, לא כּך.
מילון: