מַֹשוף

מַֹשוף

מטאטא קצר בּו משפשפים רצפותּ או כּלי-אוכּל.
מילון: