טַבּזַה

טַבּזַה

דּקירה קלה. טַבַּזָה, דּקרו בּמחט. טַבַּזָה, דּקרו בּמחט או בּסיכּה פעמים רבּותּ.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: טַבּזַה, הלשנה. טַבַזו עֲלַיה, הלשינו עליו.

מילון: