כֻ׳שִׁי

כֻ׳שִׁי

בּיטוי הגנה מפני עין הרע.
שימושים ופתגמים: 

כּשרואים תּינוק בּריא ונאה, וחוששים שמא יזיקוהו בּעינם הרעה, אומר הרואה: "כֻ'שִׁי מִן עַיניַא קֻרִעתּ יַא שַיטַאן".

מילון: