דִ'רֵּה

דִ'רֵּה

מעט פירותּ או תּבּואה וכּיוצא.
מילון: