לִדִ'יע

לִדִ'יע

סחבּן, גנבּ. לִדִ'ע אַלחַאגֵה, גנב אתּ החפץ.
מילון: