לִגַ'אגּ

לִגַ'אגּ

לעיסה. בְּילגַ'גּ, לועס. בּהשאלה: מִלַג'גּ, אדּם המרבּה דּבּרים וחוזר עליהם בּלי טעם.
מילון: