חִרַאף

חִרַאף

עוני, אביונותּ. מִחַירִף, דּחוק מעט, חי שלא בּרווחה.
מילון: