חַר

חַר

מחסן חשוךּ בּקומתּ הקרקע, שאינו מסוידּ ומשמש לאחסנתּ עצים. והמסוידּ נקרא "טַבּקַה".
מילון: