וַצלַה

וַצלַה

חתּיכתּ ארג או חתּיכתּ לחם. וַאצַל, חתּך לחתּיכותּ.
מילון: