וִזִג

וִזִג

אמירתּ כּן בּדּרךּ לגלוג. וראה וצֻל.
מילון: