דִּעמַאם

דִּעמַאם

התּעלמותּ. דַּעמַם, התּעלם. בִּידַּעמִם, מתּעלם.
מילון: