אַֹשכַּל

אַֹשכַּל

יותר טוב
שימושים ופתגמים: 

קַדּוה אַֹשכַּל, או: קַדּ בְּיִדֹּשַאכַּל, מצבּ בּריאותּו הוטב. הוא הולך ומחלים.

מילון: