אִפתַּם לַךּ

אִפתַּם לַךּ

הובן לךּ.
שימושים ופתגמים: 

אִפתַּם לי, הבנתּי. אַיִפתִּם לַךּ, אתּה עתּידּ להבין.

מילון: