בֲּדַּל

בֲּדַּל

תמורה, חילופים, במקום
שימושים ופתגמים: 

אֲנַא בֲּדַּל רִגְּלֵיךּ
אני במקום רגליך
אמרה המקבילה לאמרה: "אני עפר לרגליך".

בַּדַּל
החליף

בַּדְּלַהּ
חליפת בגדים לגבר

מְבַּדֲּלַהּ
מוחלפת, שהשדים החליפו אותה באחת משלהם

מילון: