בלוג יהדות חברה וקהילה

חודש אדר חלף ולפתחנו חודש ניסן. נשתף את הקוראים ונזכיר את "שבת זכור". בשבת זו נקהלנו בנתניה לשבת של תרבות, עיון, קריאת המגילה ברוב עם ומסיבת פורים. במהלך קריאת המגילה קראנו על חודש "ניסן" כמו שנאמר: "בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל".

עוברים אנו לחודש ניסן, הראשון לחודשי השנה.האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן החודש בו מציינים אנו את המעבר מעבדות לחרות. המעבר ממצב של תלות גמורה באדוני הארץ, שעבוד הגוף והנשמה לפרעה מלך מצרים וחבר הנוגשים אשר הפעילו על עמנו לחץ מתמיד ויום יומי של עבודה קשה "בחומר ובלבנים". החירות שניתנה לעם ישראל אפשרה לו לפתח את כוחות הרוח, לקבל את התורה ולהיות עם אשר תרם לאנושות מאוצרותיו הרוחניים בתחומים רבים. זאת על אף גזירות שמד, עינויים, רדיפות והשפלות עד ימינו אלה. נס הגאולה שהתרחש עם הקמת מדינת ישראל לפני שבעה עשורים החזיר לעמנו את הביטחון העצמי, את ההכרה ביכולתנו הרוחנית להתגבר על מאות שנות דיכוי וליצור חברה עצמאית במדינת ישראל המתחדשת.

חג הפסח המסורתי הפך להיות חג משפחתי של כלל ישראל. חג של התכנסות בליל הסדר וקריאת ההגדה. ההנחיות והחוקים שניתנו בספר שמות לא הבחינו בין מעמדות, בין עשיר לעני. נהפוך הוא. גם על העשירים, אם מעטים הם בני הבית , לחפש ולמצוא שכנים אשר ידם אינה משגת ולצרפם למצוות "קרבן הפסח".

ערך המשפחה הוא ערך עליון. המשפחה בונה קהילה, קהילה בונה עם. האגודה לטיפוח חברה ותרבות אכן מנסה ליישם את העיקרון של חיזוק המשפחה והקהילה. מייסד האגודה אבי מורי עובדיה בן שלום ז"ל, ראה כבר בשנות הששים את הצורך בבניית הקהילה של יוצאי תימן וחיזוקה בצד השתלבותה בכל תחומי החיים בישראל. פעולות האגודה על פני כל השנה מוכיחות כי אנו מיישמים ומתמידים בהגשמת חזון זה. אנו מקרבים הורים וילדים, מחזקים את תחושת השייכות בקרב הדור הצעיר, מעודדים את תחומי המחקר של אנשי אקדמיה צעירים וותיקים ומקיימים אירועים חברתיים- תרבותיים ברחבי הארץ.

נחזור לנושא העבדות. בחיים המודרניים חווים אנו עבדות מסוג אחר. עבדות למקום העבודה התובעני בעידן ההייטק, התעשיות המתוחכמות, הרצון והצורך להצליח ולהתקדם. כיו"ר מכון אדלר, פועל אני יחד עם צוות מקצועי ומיומן של עובדי המכון להגשמת חזון דומה. חזון אשר ייעודו לתרום לשיפור היחסים בחברה בישראל על ידי יישום גישתו ההומניסטית פסיכולוגית חברתית של ד"ר אלפרד אדלר בשלושה מעגלי החיים: משפחה (הורות וזוגיות), עבודה, חברה/קהילה. אנו נמצאים בעיצומו של מיזם חשוב להגשמת מטרות אלה- מיזם המשפחה. לא כהתכנסות חד פעמית בליל הסדר, אלא כפעילות רצופה ומתמשכת בקרב המשפחות, הקהילה, מוסדות הציבור, העסקים ומקומות העבודה ליצירת חברה טובה ומחוזקת, הנשענת על יסודות איתנים של הגרעין הבסיסי – המשפחה.

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus