בלוג יהדות חברה וקהילה

ראש חודש טבת חל השנה בנר ששי של חנוכה. השנה ציינה האגודה לטיפוח חברה ותרבות את חג החנוכה בשרשרת אירועים בסניפי האגודה בארץ. אירועי שמחה ותרבות ביד בנימין, בבאר שבע, בנתניה ובאליכין. משמחת ימי החנוכה עוברים אנו לתזכורת עצובה, אירוע אשר התרחש לפני כ- 260 שנים, בשנת 588 לפני הספירה, תחילת המצור על ירושלים בתקופת מלכותו של צדקיהו המלך. עשרה בטבת נקבע גם כיום הקדיש הכללי לזכרם של הנספים בשואה.

האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימןמה מביא אותנו לשמור ולקיים מורשת מהעבר, כיצד משמרים אנו בזיכרוננו ובזיכרון צאצאינו, מאורעות, תכנים, מנהגים ומסורות החשובים לשמירה על חוליות שרשרת הדורות שלא יינתקו ולא ינתקו אותנו מבסיס קיומנו. מסופר בתלמוד על שני חכמים, אשר חששו מאוד פן ישכח העם היהודי את תורתו.

כאמצעי זהירות, צד אחד מהם, רבי חיא, שחט צבי ונתן את בשרו לבית יתומים. לאחר מכן, הכין מעורו חמש מגילות שונות, אחת לכל אחד מחומשי התורה. הוא לקח חמישה ילדים ולימד כל אחד מהם ספר אחד ואז לקח עוד שישה ילדים ולימד כל אחד מהם, את אחד מששת סדרי המשנה, הלוא היא התורה שבעל פה.
בשלב הבא, הורה לכל אחד מהם ללמד את חבריו מה שלמד בעצמו. כך הבטיח רבי חיא שהעם היהודי לעולם לא ישכח את תורתו.

נשאלת השאלה: כתה של 11 ילדים היא מצומצמת למדיי. מדוע לא לימד רבי חיא מלכתחילה את כל הספרים לכל הילדים? מדוע הוא לימד רק ספר אחד לכל ילד?

התשובה היא, שהלימוד ההדדי, הוא היסוד המהותי ביותר בשמירת התורה. כלומר, היה חשוב מאד שהילדים ילמדו זה את זה, כדי לוודא שהתורה לא תישכח לעולם.

כך גם אנו, באגודה לטיפוח חברה ותרבות ובמרכז לחקר יהודי תימן על שם אבי מורי עובדיה בן שלום, מקימים ברחבי הארץ קבוצות ללימוד מורשת יהודי תימן, שהיא מורשת ישראל. מגילות מגילות אנו עושים זאת. אנו נוקטים באמצעים שונים ומגוונים. אציין אחדים מהם: תיעוד ההיסטוריה האישית של אבותינו בראי תקופת העליה וההתיישבות, הוצאת ספרי הגות מחקר ופרוזה, הקמת חוגי לימוד שירת תימן ומסורות הקריאה של יהודי תימן, התכנסות לאירועי תרבות, הרצאות ושירה מסורתית. עידוד יוצרים צעירים, חוקרים וסטודנטים.

האירועים הקרובים של האגודה: שבת פרשת "ויחי" בירושלים, 12-14/1/2017 , שבת פרשת "בשלח" בטבריה ב 9-11/2/2017 . שבתות עיון ותרבות כולל אירועים חברתיים עם מיטב האמנים. הנכם מוזמנים לעקוב ולקבל מידע נוסף באתר האגודה ובמשרדי האגודה.

ד"ר יגאל בן שלום

יו"ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות

comments powered by Disqus