חַאגַּהּ

חַאגַּהּ

דבר מה, חפץ
שימושים ופתגמים: 
אַחְוֲגִּהּ
הצריכו
 
אַחְתַּאגּ יִסְרַח
הצטרך ללכת
 
אַלְחַאגַּהּ אוּם אַלְחִילַהּ
הצורך אם התחבולה
 
אַלַּלהּ לַא יְחַוְּגִּהּ לַאחַדּ
אלו-הים אל יצריכהו לאף אחד
 
אַלַּלהּ לַא יְחַוִּגְּנִי לִלְגִּהַאל
אלו-הים אל יצריכני לילדי
 
בַּא אֲסִיר לִאלְחַאגַּהּ
אני הולך להביא הדבר
 
גְּעִל יִחְוְגִּהּ
מי יתן ויצטרך לו
 
חַוֲּגִּהּ
סיפק צרכיו
הוסיף לו את התבלין הקרוי חֲוַאיִגּ.
יַא חַאגֲּתַּאהּ
הוי דבר מה
קריאה בעת הזדקקות לדבר מה.
 
יָמוּת´ אַלְאָדָ´ם שַבַּע מִית´וֹת´ וֲלַא יִחְתַּאגּ אַלנַּאס
עדיף לאדם למות בשבע מיתות ולא להצטרך לעזרת אנשים
 
מַא אַחְתַּאגּ
לא הזדקק
 
מַא הוּ פִי חַאגַּתּ שִי
הוא לא צריך מאומה
 
מַא כַ´לַּא חַאגַּהּ
לא השאיר דבר
אומרים על ילד או מבוגר שלא השאיר דבר שלא כילה בו חמתו.
 
מַא לַא אחַדּ חַאגַּהּ
אין לשום אדם מה להתערב
 
מַא לִי חַאגַּהּ
אין לי דבר, אין לי צורך
 
מַלַךְ עַלְיוֹן לַא יְחַוִּגְּנִי
אלו-הים אל יצרכני (לאדם זר)
 
קֲצַ´א חַאגֲּתִּהּ
סיפק את צרכיו
 
שִי חַאגַּהּ
דבר מה
 
מילון: