הַאוִּר

הַאוִּר

ר' הַאוְּרִין: מתאוה למה שהוא
מילון: