הָאלַהּ

הָאלַהּ

מושג לדבר מה ענקי מגודל
שימושים ופתגמים: 
מִתְ´ל אַלְהָאלַהּ 
כמו ענק
מילון: