בְּאַלָּה

בְּאַלָּה

שימושים ופתגמים: 

בְּאַלָּה וָרוֹמַח
במקל ובחרב
ביטוי של כפייה, של איום על אדם סרבן, או על חוטא אם לא תקן דרכו.

מילון: