בַּאתִ´ר

בַּאתִ´ר

חסר טעם, דלוח תפל
שימושים ופתגמים: 

הדבר נאמר על אדם אשר מרבה לדבר, אך דבריו חסרי ערך.

כֲּתַ´ר וּבֲּתַ´ר
הירבה והתפיל

מילון: