יהדות חברה וקהילה

זכריה שמחי או כפי שאהבנו לכנותו "זאקי",  היה, ילד שובב של השכונה, מרדן, מנהיג שכונתי וככזה, השפיע על ילדי השכונה שבה גדלתי, השכונה הצפונית בראש העין - שיכון א'. "זאקי", עלה לישראל בגיל 5, בעליה הגדולה מתימן שנקראה "על כנפי הנשרים", אביו, מורי סאלים שמחי, היה ירא שמים, עניו, צנוע שבזכות ה"מכוואט" שלו בבית הכנסת, הציל הרבה ילדים שעלו לתורה וקראו את ה"שישי" בלי שגיאה (כיסאר) ואבוי לילד ש"כאסאר" את קריאת ה"שישי" בעליה לתורה, אביו היה מצליף בו ללא רחמים, לפני קהל המתפללים בבית הכנסת של מורי "חיים...
קרא עוד
מ"א א' – "והנה עומד על היאור" – ליאור ישנם עוד שני שמות: נילוס ו‑‑‑‑‑. מ"א ב' – "שבע פרות" – בעל הטורים עונה על השאלה מדוע פרעה חלם דווקא על פרות; ועונה, כי מצרים דומה ל‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ (ירמ' מ"ו כ'). מ"א י"ב – "תשמע חלום לפתור אותו" + מ"ב כ"ג – "כי שומע יוסף" – מה פירוש הפועל 'לשמוע' בשני הפסוקים? מ"א נ"ב - "כי הפרני א-להים בארץ עניי" – שורש פר"ה חוזר ומופיע במשפחת יוסף: אחד הבנים נקרא ‑‑‑‑‑; יעקב אביו ברכו: "בן ‑‑‑‑‑; אמו רחל נקברה ב‑‑‑‑‑. מ"א מ"ב – "ויסר את טבעתו" – על מה מעידה נתינת הטבעת? רש"י...
קרא עוד
מעשה ביהודי עשיר שהיה לו בן יחיד, עלם חכם ונבון שלמד בבית מדרש. ולאיש היה חבר אהוב שגר בעיר אחרת. ונוהג היה העשיר להתארח אצל חברו לעתים קרובות. באחד מביקוריו ראה החבר כי ידידו העשיר חולה, ומחלתו אנושה. ראה העשיר כי ימיו ספורים, קרא אליו את חברו האהוב, הפקיד בידיו את כספו, ואמר לו: "אם לאחר מותי יבוא עלם צעיר ויעשה לעיניך שלושה דברי חכמה, תדע כי בני הוא, ולו תתן את כל רכושי". לאחר כחודש והנה סַבל ועל שכמו חבילת עצים נכנס לבית החבר ושומט את המשא ארצה. תמה בעל הבית; ובעודו צועק על הסבל, ראה עלם...
קרא עוד

עמודים