ד״ר דרור חוברה

העוני הרב ששרר בירושלים הקשה על רכישת בתים גם כאשר הוקמו חברות שיזמו בניית בתים באמצעות תשלומים לזמן קצוב. (כגון שכונות "מאה שערים" (תרכ"ד, 1874); "משכנות ישראל" (תרל"ה, 1885); "מזכרת משה" ו"אהל משה")

יותר משליש מהשכונות היהודיות שנבנו בסוף התקופה העות'מאנית הוקמו בזכות יוזמה פילנתרופית – הבנייה מומנה מתרומות שנאספו מנדבנים בחוץ לארץ. יוזמות נוספות להקמת בתים ושכונות יצאו תחת חברות בנייה וקרקעות.

Subscribe to ד״ר דרור חוברה