ד״ר דרור חוברה

התיישבות עולי תימן בשכונת 'נחלת צבי'

ד"ר דרור חוברה

הרקע להקמת שכונת 'נחלת צבי'

העוני הרב ששרר בירושלים הקשה על רכישת בתים גם כאשר הוקמו חברות שיזמו בניית בתים באמצעות תשלומים לזמן קצוב. (כגון שכונות "מאה שערים" (תרכ"ד, 1874); "משכנות ישראל" (תרל"ה, 1885); "מזכרת משה" ו"אהל משה")

יותר משליש מהשכונות היהודיות שנבנו בסוף התקופה העות'מאנית הוקמו בזכות יוזמה פילנתרופית – הבנייה מומנה מתרומות שנאספו מנדבנים בחוץ לארץ. יוזמות נוספות להקמת בתים ושכונות יצאו תחת חברות בנייה וקרקעות.

Subscribe to ד״ר דרור חוברה