אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אלוַהְם – קַתַּאל

החשד - ממית
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלוַארִת', יֻפַלִּק פִי אלגֻּבַּא

היורש – יבקע עצים בגג
פירוש: 

כיון שהוא לא טרח ועמל בבניית הבית אלא קיבל אותו בירושה, אינו מקפיד לשמור שלא יינזק, ואעפ"י שנשחב לרכושו אן לו תחושת אחריות ומרשה לעצמו לבקע עצים בגג הבית, פעולה שמערערת תקרתו וקירותיו. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלאַקצַ'ע, לַא יְעַייִּר אַלאַקצַ'ע

הקרח – אל יבייש קרח
פירוש: 

רוצה לומר, מפני שהוא מכלים זולתו במום שהוא עצמו לקוי בו, ובלשון חז"ל: מום שבך אל תאמר לחברך (בבא מציעא, נט' ע"ב)

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלאַסתַּאר / תֻּגַ'טִּי אַלאַבּצַאר

היוהרנות – תאפיל על התבונה
פירוש: 

אדם המתנשא ביכולתו הרוחנית או השכלית גורם לעצמו להיות מונע ע"י דחפים נסערים ולהקלע לשגיונות ולאיבוד ההבחנה השכלית

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִטלֻבּ אַלעִלְם, מִן אַלמַהְדּ / אִלַי' אַללַּחְדּ

בקש החכמה מהעריסה עד הקבר
פירוש: 

אדם הרוצה להחכים יותר, יקדיש רוב עתותיו הפנויות כדי ללמוד, כי מי שמבקש חכמה יתמיד בכך מימי ילדותו עד סוף ימיו

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַווַּל אַלשִׁגְּרַהּ קֻחטַהּ, וֲבֻּדּעִהַא וַרֲקַתַּין

ראשית האילן גרעין, וניצניו שני עלים
פירוש: 

רמז למריבה המתחילה בהחלפת מלים אחדות, ומתפתחת לסכסוך רב ממדים שאחריתו מי ישורנו

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדִּי לֹהּ / עֲלַי קַדְּר עַקְלֹהּ

התנהג אתו לפי שיעור שכלו
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א כַּאן צַאחִבַּךּ מַגּנוּן, פַכּוּן אַנְתּ מַעקוּל

אם חברך טפש, היה אתה נבון
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א אֲרִדְּת תַּחיַא, פֲמוּת

אם תרצה לחיות – התנהג כמת
פירוש: 

אם האדם רוצה לחיות חיי שלוה, יתרחק מהאירועים הגורמים לשנאה בעיני הבריות. במלים אחרות: שפלות רוח מונעת חרון אף מצד האדם עצמו ומצד הבריות, וע"י כך, מאריך האדם את חייו

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִבְּן אלמֻנַא / מַא פִיהּ הֲנַא

בן הפינוקים – אין הנאה ממנו
פירוש: 

בן שהוריו פינקוהו לאורך כל הדרך, לא יראו ממנו נחת, כיוון שלא דאגו לחנכו לארחיות ויזמה אישית, והתוצאה מכך שבבגרותו היה חסר מוטיבציה אישית

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִבְּזִי יַא בַּאזִיַהּ, וַאנַא שַׁא אַערִף מַן אַהלִי

גדליני האומנת ואני שאכיר את משפחתי
פירוש: 

שאין אדם יכול להתנכר למשפחתו ולהוריו הטבעיים, אפילו גדל בחיקה של אומנת וגדל בסביבה אחרת לסביבתו הטבעית

תגיות אוצר הפתגמים: 

אֲבּוךּ אַשׁתְּגַ'ל בּלפַאס, וְאַנתּ בִּלקַדּוּם

אביך עבד בגרזן, ואתה בקרדום
תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים