לולַאבּ

לולַאבּ

סלסול וסידּור פיאותּ הראש. לַולַבּ סִימָנָה, סלסל פיאותּיו.
מילון: