פְחור

פְחור

מירוק חזק כּדּי להוציא לכלוך. בּהשאלה: בְּיִפחַר בִנַועֲתָּה, עובדּ קשה מאדּ. עובדּ עבודּתּ פרךּ.
מילון: