כַ'נַס

כַ'נַס

נשמט. אִכ'תַנַס, חמק והשתּמט.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: כֻ'נֵיס, כּינוי לאדּם חמקן ומשתּמט.

מילון: