כֻּסכֻּסי

כֻּסכֻּסי

גור-כּלבים. כּלבּ צעיר. רבּים כִּסַאכִּס.
מילון: