דַּקַע

דַּקַע

דּש, אכל הרבּה. בּהשאלה: רמס, היכּה, מחץ בּדּברים. דַּקְעָה, רמס ומחץ אותּו.
שימושים ופתגמים: 

גִיתּ דִּדּקַענִי, בּאתּ למחוץ אותּי ולרמסני.

מילון: