כַּלִּיה

כַּלִּיה

הנח לו לעשותּ אתּ הדּבּר.
שימושים ופתגמים: 

כַ'לִּינַא נִסכֵּה, תּן לנו לנוח.

מילון: