גֻ׳נִגּ

גֻ׳נִגּ

התּפנקותּ יתּרה. משמעותּ אחרתּ: התּחנחנותּ.
שימושים ופתגמים: 

בְּיֻג'נִגּ עֲלַא אֻמֻּה, בּוכה ומתּרפק על אמו דּרך התּפנקותּ. אַלרַקַּאץ בְּיִדּגַ'נוַגּ, הרקדּן מתּחנחן.

מילון: