בִּרכַּאת'

בִּרכַּאת'

נבירה, חיטוט, היפוךּ בּדּבּר כּדּי לחפש משהוא.
שימושים ופתגמים: 

בַּרכַ'ת' אַלדְ'בִּיל, חיטט בּאשפותּ לחפש איזה דּבּר. "מַן חַט נַפסָה חִסֵה בִּרכְ׳תַ׳תָ׳ה אַלדִגַּאגּ", מי שעושה עצמו סובּין נוברות בּו התּרנגולין. כּלומר מי שמשפיל עצמו יותּר מדּי בּאים קלי-עולם ודּשים אותּו.

מילון: